top of page

Przyszłość jest teraz

Najlepsze rozwiązania wspierające
komunikację, kreatywność i kooperację
w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości,
dla Ciebie i Twojej Organizacji

idea-bulb (2).png
# EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCI
network (1).png
# ROZWÓJ
METAKOMPETENCJI
vr-glasses (5).png
# IMPLEMENTACJA
TECHNOLOGII VR

WIRTUALNA
RZECZYWISTOŚĆ

cassette.png

Wirtualna rzeczywistość (ang. Virtual Reality, VR) nie jest pojęciem nowym. Pierwsze prototypy technologii VR powstawały już na początku w lat 70-tych XX w.

vhs.png

W latach 90-tych XX w. wizja wirtualnej rzeczywistości przeniknęła do masowej świadomości za sprawą utworów z gatunku fantastyki naukowej. Nie mniej jednak, musiało upłynąć kolejne 30 lat, aby fantastyczna wizja przekształciła się w użyteczną współczesną technologię.

vr-glasses (2).png

Nowoczesną technologię VR tworzą dwa składniki. Pierwszy z nich to sprzęt (ang. hardware) - system VR, na który składają się gogle z wyświetlaczem zakładane na głowę oraz kontrolery ruchu trzymane w dłoniach. Druga część to oprogramowanie (ang. software) zapewniające środowisko wirtualnej symulacji.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA VR DOSTĘPNE NA RYNKU

W naszych projektach wykorzystujemy najnowocześniejsze mobilne systemy VR, posiadające najbardziej zaawansowane funkcjonalności oraz dedykowane oprogramowanie, zapewniające najwyższy poziom immersji i unikatowe efekty.

FUNKCJONALNOŚCI:

Wireless B.png

Pełna mobilność - system VR bez kabli 

Body B.png

6 stopni swobody (ang. 6-DoF) - śledzenie ruchów całego ciała w trójwymiarowej przestrzenii, zapewniające wysoki poziom immersji

Space B.png

Obraz 3D - trójwymiarowy obraz i naturalna skala obiektów w wirtualnym środowisku

Audio B.png

Dźwięk 3D - pozycyjny dźwięk w kinowej jakości

EFEKTY:

Immersion W.png

Immersja - odcięcie od dystraktorów świata zewnętrznego i poczucie pełnego zanurzeniu w wirtualne środowisko

Telepresence W.png

Teleobecność - realny kontakt w wirtualnym świecie za pośrednictwem awatarów. Odczucie bezpośredniego kontaktu z innymi osobami przebywającymi w wirtualnym środowisku. Komunikacja telemetryczna (poprzez położenie awatara względem innych obiektów w trójwymiarowej przestrzenii) i niewerbalna (poprzez ruchy awatara)

Experience W.png

METAdoświadczenie - poczucie osobistego uczestnictwa w zdarzeniach w wirtualnym środowisku. Lepsze zapamiętywanie niż w przypadku biernego przyswajania treści

Kotwica 1

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY POZNAĆ SZCZEGÓŁY OFERTY.

Kotwica 2
bottom of page